Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 05 Shkurt 1435    Nëntor: 103
24 XHEMAZIJEL AHIR 1441

18
SHKURT
2020
E Martë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 49. e vitit, Ditët e Mbetura : 317
Muaji 2., 29 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

N.q.s nuk e lav­dë­ron një mus­li­man, të pak­tën mos fol fja­lë të ke­qe për të! Po nuk e ndih­mo­ve dot, të pak­tën mos e mun­do! Po nuk e gë­zo­ve dot, të pak­tën mos e mër­zit. Jah­ja bin Mu­azi Ra­zi (Rrahmetullahi alejh)