Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 28 Qershor 1436    Hızır: 67
20 DHIL KADE 1441

11
KORRIK
2020
E Shtunë

Dita 193. e vitit, Ditët e Mbetura : 173
Muaji 7., 31 Ditë, Java 28.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

N.q.s di­kush ka mun­dë­si dhe nuk pret kur­ban, të mos i af­ro­het fal­to­res to­në!. Hadithi sherif