Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 17 Tetor 1436    Hızır: 178
13 REBIUL EVVEL 1442

30
TETOR
2020
E Xhuma

Dita 304. e vitit, Ditët e Mbetura : 62
Muaji 10., 31 Ditë, Java 44.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Eulijat janë ata, të cilët kur shifen, kujtohet Allahu xh. sh. Hadithi sherif