Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 04 Tetor 1434    Hızır: 165
8 SAFER 1440

17
TETOR
2018
E Mërkurë

Dita 290. e vitit, Ditët e Mbetura : 75
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Sa më shumë të japësh, aq ma shumë ke. Lad Ve