Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 02 Mars 1435    Nëntor: 128
8 REXHEP 1440

15
MARS
2019
E Xhuma

KOHET E AGJERIMIT
Dita 74. e vitit, Ditët e Mbetura : 291
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ushqimi i zemërmirit është shërim ndërsa ushqimi i kurrnacit sëmundje. Hadithi sherif

E-mail: bilgi@namazvakti.com