Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 06 Mars 1435    Nëntor: 132
12 REXHEP 1440

19
MARS
2019
E Martë

Dita 78. e vitit, Ditët e Mbetura : 287
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

N.q.s një njeri i mëson fëmijës së tij një gjynah, sa herë që fëmija e vepron atë gjynah në të ka pjesë edhe prindi. Hadithi sherif

http://www.turktakvim.com