Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 02 Prill 1435    Nëntor: 159
10 SHABAN 1440

15
PRILL
2019
E Hënë

Dita 105. e vitit, Ditët e Mbetura : 260
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

N.q.s shkëmbeni dhurata me njëri tjetrin, e doni njëri tjetrin. Hadithi sherif

E-mail: bilgi@turktakvim.com