Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 01 Gusht 1435    Hızır: 101
13 DHIL HIXHE 1440

14
GUSHT
2019
E Mërkurë

Dita 226. e vitit, Ditët e Mbetura : 139
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Ha ushqim të pastër dhe hallall, pastaj po të duash bëj ibadet deri në mëngjes, po të duash fli. Ibrahim bin Ethem (Rrahmetullahi alejh)

SOT ESHTE DITA E KATERT E KURBAN BAJRAMIT