Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 13 Mars 1436    Nëntor: 140
2 SHABAN 1441

26
MARS
2020
E Enjte

Dita 86. e vitit, Ditët e Mbetura : 280
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Mos i dëg­jo fja­lët e nje­rëz­ve por shi­ko pu­nët e tyre! Mos u masht­ro nga fja­lët e çdo­kujt. Ah­med Na­mik Xha­mi (Rrahmetullahi alejh)