Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 03 Shtator 1437    Hızır: 134
9 SAFER 1443

16
SHTATOR
2021
E Enjte

Dita 259. e vitit, Ditët e Mbetura : 106
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Nuk mund të kesh besim tek dituria e atij dijetari i cili nuk vepron sipas diturisë së tij. Zuhri (Rrahmetullahi alejh)