Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 18 Prill 1437    Nëntor: 175
19 RAMAZAN 1442

1
MAJ
2021
E Shtunë

Dita 121. e vitit, Ditët e Mbetura : 244
Muaji 5., 31 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Për atë që mer borxh me qëllim që ta paguajë atë, engjëjt bëjnë dua që të mund ta paguaj. Hadithi sherif