Untitled Document

DITET E BAJRAMIT

 

Bajramet; janë ditë gëzimi dhe lumturie, ku muslimaët afrohen më shumë me njëri tjetrin, pajtohen ata që nuk shkojnë mirë, gëzohen të varfërit dhe jetimët.  Që nga koha e Pejgamberit “Sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem”, ditët e Bajramit janë fëstuar në një mënyrë të veçantë. Edhe në shtetet e tjera Islame ka vazhduar të festohet deri në ditët e sotme.
Përpara Bajramit bëhen përgatitje të tilla si: ushqime, veshje, pastrim etj. Në ditët e Bajramit, çdo njeri vesh rroba të pastra. U blihen rroba të reja fëmijëve. U bëhet qejfi të varfërve dhe jetimëve. Pas namazit të Bajramit, vizitohen varrezat, lexohet Kur’an bëhen dua jepet sadaka për shpirt të të afërmve, njerëzve të mëdhenj dhe atyre që nuk janë më. Më pas, u bëhen vizita të afërmve, miqve, shokëve dhe të njohurve.
Çfarë është synet të behet ditën e Bajramit
  1-Të ngrihesh herët.
  2-Të meret gusul.
  3-Të përdoret misvaku.
  4-Të parfumosesh.
  5-Të vishen rroba të reja dhe të pastra.
  6-Të vendoset unazë.
  7-Të shkosh herët në xhami.
  8-Gjatë rrugës të thuhen tekbire.
  9-Të japësh selam.
10-Të jesh i buzëqeshur.
11-Të gëzosh bashkë me besimtarët.
12-Tu jepet sadaka te varfërve.
13-Të pajtosh ato që nuk shkojnë.
14-Të vizitohen të afërmit.
15-Të vizitohen besimtarët.
16-Kur të shkosh për vizitë të dërgosh dhurata.
17-Të vizitohen varrezat.
  18-Të qerasen mysafirët.
  19-Të bësh shumë dua dhe teube.