Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 29 Prill 1437    Hızır: 7
30 RAMAZAN 1442

12
MAJ
2021
E Mërkurë

Dita 132. e vitit, Ditët e Mbetura : 233
Muaji 5., 31 Ditë, Java 19.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kur shejtani dëgjon zërin e Ezanit largohet (deri në një vend ku nuk dëgjohet ezani). Hadithi sherif

NESER ESHTE BAJRAMI I MADH