Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 12 Qershor 1437    Hızır: 51
15 DHIL KADE 1442

25
QERSHOR
2021
E Xhuma

Dita 176. e vitit, Ditët e Mbetura : 189
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
-

Unë nuk ha ushqim duke u mbështetur në ndonjë vend. Hadithi sherif