Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 13 Qershor 1437    Hızır: 52
16 DHIL KADE 1442

26
QERSHOR
2021
E Shtunë

Dita 177. e vitit, Ditët e Mbetura : 188
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Kur të shkoni të vizitoni një të sëmurë, flitni atyre fjalë të mira për jetën dhe për shëndetin e tyre, jepuni kurajo. Hadithi sherif