Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 31 Gusht 1437    Hızır: 131
6 SAFER 1443

13
SHTATOR
2021
E Hënë

Dita 256. e vitit, Ditët e Mbetura : 109
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Ti shmangesh një gjynahu sado të vogël, ka më shumë vlerë se ibadetet e të gjithë njerëzve dhe xhindëve bashkë. Hadithi sherif