Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 17 Shtator 1437    Hızır: 148
23 SAFER 1443

30
SHTATOR
2021
E Enjte

Dita 273. e vitit, Ditët e Mbetura : 92
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Një orë që kalon duke mësuar ose duke dhënë mësim ka më shumë sevap se sa ta kalosh natën duke bërë ibadet deri në mëngjes. Hadithi sherif