Untitled Document

MIRESIA E DUASE

 
Njëri nga eshabët, hazreti Ebu Hurejre radianllahu anh, tregon:
Kur nëna ime ishte akoma mushrike, e ftoja atë në Islam. Një ditë isha pësrëri duke e ftuar atë në Islam. Tha shumë shpifje për Resulullahun. Pas kësaj fillova të qaj, shkova pranë Pejgamberit dhe i thashë:
" O Resulullah! Unë e ftoj nënën time në Islam. Ajo kundërshton. Edhe sot përsëri e ftova në Islam. Tha shumë shpifje rreth teje. Bëj dua që nëna ime te futet në rrugë të drejtë!" Pejgamberi tha:
"O Allah, fute nënën e Ebu Hurejres në rrugë të drejtë!"
U gëzova shumë nga duaja që bëri Resulullahu dhe u ndava nga ai. Kur shkova në shtëpi e gjeta derën mbyllur. Nëna e kishte kuptuar që erdha unë nga zhurma e këmbëve. Nga brenda më foli:
"Prit pak bir!"
Nga brenda vinte zhurmë uji. Pas pak nëna erdhi tek dera me shami në kokë dhe tha:
- O Ebu Hurejre! Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi alejhis-selam është robi dhe i dërguari i tij!
U gëzova shumë nga kjo. U tkheva menjëherë tek Resulullahu dhe i tregova ngjarjen. Falenderoi Allahun dhe tha:
"Qoftë për hajër"