Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 09 Tetor 1437    Hızır: 170
16 REBIUL EVVEL 1443

22
TETOR
2021
E Xhuma

Dita 295. e vitit, Ditët e Mbetura : 70
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Shoku i mirë është një lumturi e madhe për këtë botë dhe ahiretin. Ahmed Namiki Xhami (Rrahmetullahi alejh)