Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 06 Janar 1437    Nëntor: 73
16 XHEMAZIJEL AHIR 1443

19
JANAR
2022
E Mërkurë

Dita 19. e vitit, Ditët e Mbetura : 346
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kur ti bësh një të mirë dikujt, ta dish se i kë bërë mirë vetes tënde. Feriduddin Genç Sheker (Rrahmetullahi alejh)