Untitled Document

KULTURA E PERENDIMIT

Nën mbrojtjen e të drejtave të grave luajnë me gjënë më të shtrenjtë të tyre, moralin. Arrijnë deri aty sa nën emrin liri e shtyjnë atë drejt një jete të shthurur.
Në kushtetutën franceze ka patur një ligj të tillë: “Të miturit, ata me të meta mendore dhe gratë nuk kanë asnjë të drejtë ligjore”. Deri në shekullin e XVI në Angli ferma nuk mund ta prekte me dorë librin e shenjtë sepse konsiderohej si e pisët. Vetëm në shekullin e XIX grave iu dha e drejta për të lexuar ungjillin. Deri në vitin 1805 gratë në Angli nuk e gëzonin të drejtën e trashëgimisë. Ashtu si luftuan dijetarët ndaj mendjengushtësisë së fesë të krishtere, edhe gratë perëndimore po ngrihen sot në këmbë për të kërkuar të drejtat e tyre të hedhura poshtë nga kjo fe.
Ndërsa në Islam një gjë e tille nuk egziston. Feja jonë i ndalon ato veprime që e bëjnë mashkullin të duket si femër ose femrën të duket si mashkull. Pejgamberi “sal-lallahu alejhi ue sel-lem” ka thënë: “E mallkoftë Allahu atë mashkull që mundohet t’i ngjajë femrave dhe atë femër që mundohet t’i ngjajë meshkujve.” Islami nuk e ka parë asnjëherë gruan si shkaktare të ngatërresave por i ka dhënë asaj një vend të respektuar në shoqëri. Të gjitha fetë e dënojnë shthurjen por Islami i ka ndaluar edhe ato shkaqe që të çojnë në shthurrje, për këtë arsyë gruaja nuk lejohet që t’i shfaqë hapur bukuritë e saj.