Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 10 Janar 1437    Nëntor: 77
20 XHEMAZIJEL AHIR 1443

23
JANAR
2022
E Djelë

Dita 23. e vitit, Ditët e Mbetura : 342
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Asnjënjeri nuk e ka besimin të plotë derisa të mos dëshirojë për vëllanë e tij, atë çka dëshiron për vete. Hadithi sherif