Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 12 Janar 1437    Nëntor: 79
22 XHEMAZIJEL AHIR 1443

25
JANAR
2022
E Martë

Dita 25. e vitit, Ditët e Mbetura : 340
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

T'i thyesh zemrën dikujt qoftë edhe kafir do të thotë t'i thyesh zemrën (ta mërzitësh) Allahun. Ahmet Vasevi (Rrahmetullahi alejh)