Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 13 Janar 1437    Nëntor: 80
23 XHEMAZIJEL AHIR 1443

26
JANAR
2022
E Mërkurë

Dita 26. e vitit, Ditët e Mbetura : 339
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Eshte detyrë e njeriut që të fitojë nga hallalli. Hadithi sherif