Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 16 Janar 1437    Nëntor: 83
26 XHEMAZIJEL AHIR 1443

29
JANAR
2022
E Shtunë

Dita 29. e vitit, Ditët e Mbetura : 336
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kërkoni shëndet prej Allahut xh. sh. , mos kërkoni fatkeqësi!. Hadithi sherif