Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 08 Qershor 1438    Hızır: 47
22 DHIL KADE 1443

21
QERSHOR
2022
E Martë

Dita 172. e vitit, Ditët e Mbetura : 193
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ Të bësh pak ibadet por me dituri, ka më shumë vlerë sesa të bësh shumë ibadet por pa dituri. Hadithi sherif