Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 11 Qershor 1438    Hızır: 50
25 DHIL KADE 1443

24
QERSHOR
2022
E Xhuma

Dita 175. e vitit, Ditët e Mbetura : 190
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ Agjëroni në ditën e hashures. Dita e hashures është një ditë në të cilën pejgamberët alejhimus-selam mbanin agjërim. Hadithi sherif