Untitled Document

BESIMI NE ENGJEJT

 

Engjëjt janë krijesa me vlerë të Allahut. Nuk i kundërshtojnë asnjëherë urdhërat e Allahut. Këta nuk bëjnë kurrë gabime, nuk harrojnë, nuk bëjnë hile dhe nuk mashtrojnë. Të gjitha mesazhet që sjellin nga Allahu janë të vërteta. Nuk ka asnjë mundësi dyshimi. Nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se detyrave që u ka caktuar Allahu.
Nuk martohen dhe nuk shtohen. Nuk hajnë dhe as nuk pijnë. Nuk janë të ndarë në femra dhe në meshkuj dhe nuk kanë fëmij. Këto kanë zbritur në tokë librat dhe fletët. Engjëjt megjithëse janë krijesa të larta, më i larti i njerëzve është më i lartë se më i larti i engjëjve.
Katër engjëjt e mëdhenj janë Xhebraili alejhis-selam, Azraili alejhis-selam, Mikaili alejhis-selam  dhe Israfili alejhis-selam

SHENJAT E KIJAMETIT (1)
(marrë nga fjalët e fundit të Birgiuit)
Ka shumë shenja që tregojnë për afrimin e kijametit. Shumë nga shenjat e vogla kanë dalë.             A-shenjat e vogla:
1- Shtohet injoranca, pakësohet dituria.
2- Injorantët bëhen drejtues.
3- Përdoren shumë pijet.
4- Detyrat fetare i jepen atyre që nuk i meritojnë.
5- Dijetarët bëjnë gjynahe. Ata që bëjnë ibadet janë injorantë.
6- U jepen rushvete njerëzve për t'u ruajtur nga të këqijat e tyre.
7- Meshkujt dëgjojnë fjalën e gruas dhe mundojnë nënën e babain.
8-  Përhapet shumë muzika.                   (Vijon)