Untitled Document

SHENJAT E KIJAMETIT (2)


(marrë nga fjalët e fundit të Birgiuit)
9- Pakësohen shumë njerëzit e besueshëm. Thuhet " Në filan vend ndodhet një njeri i besueshëm."
10- Bëhen ndërtesa të mëdha dhe të larta.
11- Ata që vijnë më pas i thonë të paditur atyre që kanë jetuar më përpara.
12- Të drejtën e fjalës e kanë njerëzit e këqinj.
13- Megjithëse thuhet " Filani është një person shumë i mirë" tek ai person nuk ka fare besim.
14- Pakësohet dashuria ndaj njerëzve.
15- Meshkujt veshin mëndafsh.
16- Shtohet zinaja dhe homoseksualizmi.
17- Shtohen shumë vrasjet.
18- Të bësh detyrat e fesë është turp dhe braktisen.
19- Shtohen shumë bidatet dhe harrohen synnetet.
20- Në çdo kënd shtohen punët e këqija.
21- Gjynahet cilësohen si të mira, ibadetet si punë të këqija.
22- Dalin njerëzit e Dexhalit dhe i nxjerrin njerëzit nga rruga e drejtë.
23- Të rinjtë bëjnë shumë gjynahe, vajzat shthuren shumë.
24- Gratë e lidhin kokën me lloj lloj gjërash dhe veshin rroba të ngushta.
25- Asnjë nuk do pranë ato njerëz që flasin të vërtetën.
26- Islamit i ngel vetëm emri, Kur'ani Kerimit i ngel vetëm figura.
27- Njerëzit braktisin dijetarët dhe i binden injorantëve.
B-shenjat e mëdha:
1- Vjen Mehdiu dhe e drejton botën me drejtësi.
2- Vjen Dexhali dhe thotë se është Zoti.
3- Zbret Isai alejhis-selam nga qielli dhe vret Dexhalin.
4- Dalin Jexhuxh dhe Maxhuxh dhe e mbysin botën me trazira.
5- Duke filluar nga Mekke- i Mukerreme fillon Dabbetu'l - ard.
6- Dielli lind nga perëndimi.
7- Nga Adeni del një zjarr shumë i madh.