Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 25 Korrik 1438    Hızır: 94
9 MUHARREM 1444

7
GUSHT
2022
E Djelë

Dita 219. e vitit, Ditët e Mbetura : 146
Muaji 8., 31 Ditë, Java 31.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Ndaj fqiut duhet pasur rrespekt sikur ndaj nënës. Hadithi sherif

SOT ESHTE NATA E HASHURES