Untitled Document

ISLAMI TEKNIKA dhe SHKENCA

 

➊ I pari qe ka llogaritur fuqine shtytese te ujit, eshte Nuhu alejhisselam, i cili ka ndertuar anijen.
❷ Njeriu i pare qe ka thene se bota rrotullohet dhe qe ka matur diametrin e Tokes, nuk eshte Galileu, po eshte Biruni.
❸1 pari qe e ka perkufizuar qarkullimin e vogel te gjakut, nuk eshte William Harvay, por Ibni Nefisi.
❹1 pari qe e ka zbuluar mikrobin, nuk eshte Pasteri, por Ak-shemseddini.
❺ Muhammed bin Hasen ibni Husejni i ka zbuluar ligjet e reflektimit te dritave ne pasqyre.
➏ Amer bin Abdurrahman Kirmaniu bente operacione ne spitalet e Endulusit (Spanje).
➐ Ebu Beker Muhammed bin Zekrija Raziu eshte i pari qe ka bere operacionin e syrit.
➐ Ibni Hazem Ali bin Ahmed el Fasel para nente shekujsh me ajete te Kuranit dhe me hadithe te Muhammedit a.s., ka deshmuar se Toka eshte e rrumbullaket dhe se ajo rrotullohet.
➒ Vellezerit Ahmed dhe Muhammed ne shkretetirat Senxhar e Kufe kane matur diametrin e Tokes dhe shkallet e lartesise se Diellit.                                       TÜRKİYE GAZETESİ