Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 31 Korrik 1438    Hızır: 100
15 MUHARREM 1444

13
GUSHT
2022
E Shtunë

Dita 225. e vitit, Ditët e Mbetura : 140
Muaji 8., 31 Ditë, Java 32.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

∞ Nuk ka errësirë tjetër nga padituria. Sheksepiri