Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 10 Nëntor 1438    Nëntor: 16
28 REBIUL AHIR 1444

23
NENTOR
2022
E Mërkurë

Dita 327. e vitit, Ditët e Mbetura : 38
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Nga ummeti im do të vijë një njeri me emrin Ebu Hanife. Në ditën e kijametit ky do të jetë ndriçimi i ummetit tim. Hadithi sherif