Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 12 Nëntor 1438    Nëntor: 18
1 XHEMAZIJEL EVVEL 1444

25
NENTOR
2022
E Xhuma

Dita 329. e vitit, Ditët e Mbetura : 36
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Të lësh farzet e të merësh më ibadete nafile, do të thotë ta kalosh kohën kot. Imam Rrabbani (Rrahmetullahi alejh)