Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 13 Nëntor 1438    Nëntor: 19
2 XHEMAZIJEL EVVEL 1444

26
NENTOR
2022
E Shtunë

Dita 330. e vitit, Ditët e Mbetura : 35
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ Vizitojini të sëmurët dhe shoqëroni xhenazetë, kjo ju bën të kujtoni ahiretin. Hadithi sherif