Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 26 Nëntor 1438    Nëntor: 32
15 XHEMAZIJEL EVVEL 1444

9
DHJETOR
2022
E Xhuma

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 343. e vitit, Ditët e Mbetura : 22
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
-

∞ Mos merr shumë borxh, që të jesh i lirë. Mos bëj shumë gjynahe, që të kesh jë vdekje të lehtë. Hadithi sherif