Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 14 Janar 1438    Nëntor: 81
5 REXHEP 1444

27
JANAR
2023
E Xhuma

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 27. e vitit, Ditët e Mbetura : 338
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Durimi është më e madhja trimëri. Sami Frashër