Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 04 Shtator 1439    Hızır: 135
2 REBIUL EVVEL 1445

17
SHTATOR
2023
E Djelë

Dita 260. e vitit, Ditët e Mbetura : 105
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Shumica e mundimeve të varrit është nga mostregimi i kujdesit për pastrimin nga urina. Hadithi sherif