Untitled Document

VITI I RI HIXHRI SHEMSI - 1


Ditën e hënë datë 20 Shtator të vitit 622 Pejgamberi ynë u shpërngul nga Meka dhe u vendos në fshatin Kuba në afërsi të Medines. Viti Shemsi është vit diellor dhe për këtë arsye nuk i ndryshon dita, pra data 20 Shtator e çdo viti është dita e parë e vitit Shemsi. Ndërsa viti i ri Hixhri ishte dita e parë e muajit Muharrem e cila kishte qëlluar në datën 16 Korrik. Viti Hixhri Shemsi që përkoi me të njejtën ditë të vitit të ri që përdorim ne është 622 vjet më pak.
Në moshën 53 vjeçare Pejgamberi ynë “sal-lallahu alejhi ue sel-lem” me lejen e Allahut u shpërngul nga Meka për në Medine. Në mëngjesin e ditës së 27’të të muajit Sefer doli herët nga shtëpia dhe pas dreke erdhi në shtëpinë e Ebu Bekri Es-siddikut. Atë natë dolën bashkë dhe shkuan në një shpellë e cila ndodhet në malin Sevr 5. 5 km në jug-lindje të Mekës. Rruga për në këtë mal i cili është 759m mbi nivelin e detit ishte shumë e keqe. Iu gjakosën këmbët. Pasi kaluan tre netë në këtë shpellë dolën prej saj natën e ditës së Hënë. Pas një jave rrugë mbërritën në fshatin Kuba të Medines në datën 20 Shtator ose ditën e 8’të të muajit Rebiul-euuel. Kaluan këtu edhe ditën e 23 Shtatorit e cila është e gjatë po aq sa edhe nata dhe ditën e Premte datë 12 Rebiul-euuel u nisën për në Medine dhe siç thuhet në tefsirin Bejdaui mbërritën po atë ditë.                              (Vijon)