Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 20 Shtator 1439    Hızır: 151
18 REBIUL EVVEL 1445

3
TETOR
2023
E Martë

Dita 276. e vitit, Ditët e Mbetura : 89
Muaji 10., 31 Ditë, Java 40.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Kush fal shumë namaz natën, i bëhet fytyra e bukur ditën. Hadithi sherif