Untitled Document

SI SILLET NJE NJERI I MIRE


Një njeri i qytetëruar, me kulturë dhe i ndershëm; para së gjithash është i drëjtë dhe punëtor. Eshtë i shkolluar. Fjala e tij është e drejtë. Të gjitha punët që bën i ndjek me kujdes nga fillimi deri në fund. N. q. s është e nevojshme punon më tepër se orari i zakonshëm i punës.
E do shtetin, popullin dhe flamurin e vet. I respekton të gjitha lligjet e shtetit të tij. Nuk del kundër tyre. I bindet eprorëve të tij. Me moralin e sjelljet e tij bëhet një shëmbull i mirë për të gjithë shoqërinë.
I mëson mirë detyrat dhe ndalesat e Islamit dhe vepron sipas tyre. I jep shumë rëndësi edukimit të fëmijëve me besim dhe me moral të mirë. I ruan ata nga shoqëria dhe nga të gjitha veset e këqija.
E mban fjalën e dhënë. Duke ia ditur vlerën kohës të gjitha punët i kryen në kohën e caktuar. Nuk është i qetë deri sa ta mbarojë një punë që e ka marrë përsipër. Jo vetëm që nuk e lë asnjëherë punën e tanishe mënjanë, por po pati mundësi edhe punën e nesërme e bën që sot.
Njerëz të tillë krahas pastërtisë shpirtërore i kushtojnë një rëndësi të madhe edhe asaj trupore. Mban gjithmonë pastër mjetet që përdor, ushqimet shtëpinë dhe ambjentin që e rrethon. Gjithashtu është i buzëqeshur, gojëëmbël, i ndershëm dhe i sjellshëm.
Respekton prindërit, mësuesit dhe më të mëdhenjtë. Ia kalon mirë me të gjithë dhe ia kalohet mirë pranë tij. Nuk tregohet mendjemadh, është shumë modest. Nuk grindet me njeri dhe nuk ia thyen zemrën askujt. Nuk mashtron dhe nuk i bën keq askujt, këto gjëra as nuk i shkojnë në mendje.
Nuk mund të gjesh asjnë nga veset e këqija tek ai person. Tek ai do të gjeni të gjitha veset e mira.
Njerëz të tillë ashtu siç bëjnë një jetë të rehatshme në këtë botë edhe në ahiret do të vazhdojnë të bëjnë një jetë të rehatshme e të lumtur.