Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 28 Prill 1437    Hızır: 6
29 RAMAZAN 1442

11
MAJ
2021
E Martë

Dita 131. e vitit, Ditët e Mbetura : 234
Muaji 5., 31 Ditë, Java 19.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Tre gjëra e vdesin zemrën: të flasësh shumë, të flesh shumë dhe të hash shumë. Fudayl bin Ijad (Rrahmetullahi alejh)