Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 04 Shtator 1437    Hızır: 135
10 SAFER 1443

17
SHTATOR
2021
E Xhuma

Dita 260. e vitit, Ditët e Mbetura : 105
Muaji 9., 30 Ditë, Java 37.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kush lexon nga 7 herë suret Ihlas, Felek dhe Nas pas namazit të xhumasë, Allahu e mbron atë nga të këqijat deri të Premten tjetër. Hadithi sherif