Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 07 Shtator 1437    Hızır: 138
13 SAFER 1443

20
SHTATOR
2021
E Hënë

Dita 263. e vitit, Ditët e Mbetura : 102
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Kush e do Allahun, i do edhe ata që do Ai. Sufjan bin Ujejne (Rrahmetullahi alejh)