Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 10 Shtator 1437    Hızır: 141
16 SAFER 1443

23
SHTATOR
2021
E Enjte

Dita 266. e vitit, Ditët e Mbetura : 99
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Njeriu nuk ka fituar asnjëherë pasuri më të madhe se dituria që të çon në rrugë të drejtë dhe të largon nga të këqijat. Hadithi sherif