Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 11 Shtator 1437    Hızır: 142
17 SAFER 1443

24
SHTATOR
2021
E Xhuma

Dita 267. e vitit, Ditët e Mbetura : 98
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Mësojini fëmijët tuaj të dinë më shumë se ju, se ata janë për një kohë më tej nga koha juaj. Naim Fasheri