Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 12 Shtator 1437    Hızır: 143
18 SAFER 1443

25
SHTATOR
2021
E Shtunë

Dita 268. e vitit, Ditët e Mbetura : 97
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Ai që bën teube është njëlloj sikur nuk ka bërë gjynahe. Hadithi sherif