Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 13 Shtator 1437    Hızır: 144
19 SAFER 1443

26
SHTATOR
2021
E Djelë

Dita 269. e vitit, Ditët e Mbetura : 96
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Duaja që bëhet gjatë kohës ndërmjet Ezanit dhe Ikametit, nuk kthehet mbrapsht. Hadithi sherif