Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 16 Shtator 1437    Hızır: 147
22 SAFER 1443

29
SHTATOR
2021
E Mërkurë

Dita 272. e vitit, Ditët e Mbetura : 93
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Allahu ia ndrit fytyrën atij i cili dëgjon një hadith, e mëson atë dhë më pas ia tregon dikujt tjetër po ashtu siç e ka dëgjuar. Hadithi sherif