Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 15 Janar 1437    Nëntor: 82
25 XHEMAZIJEL AHIR 1443

28
JANAR
2022
E Xhuma

Dita 28. e vitit, Ditët e Mbetura : 337
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Nëse dëshiron që Allahu t’i mbulojë të metat, mbuloi të metat e të tjerëve. Ebu Hasan Shazili (Rrahmetullahi alejh)